Grunden er reserveret

Bedste Grund

Nu har du mulighed for at købe den nok bedste grund i Ringsted. Grunden er beliggende på en sydvest skråning ned mod Ringsted ådal og har den bedste udsigt man kan forestille sig.

Grunden ligger på Nonnedalen, og bliver trafikbetjent af Dalsvinget, som er den nyanlagte vej mellem Klosteråsen og Munkedalen.

Området er lokalplanlagt og byggeklart, men vi kan oplyse, at der ikke er byggepligt på grunden.

Den kan blive din

Grunden på 861 kvm. sælges fuld byggemodnet med asfalterede veje og gadelys, endvidere vil græsrabatter og fællesarealer blive græs sået og beplantet i henhold til beplantningsplan.

Den nok bedste grund i Ringsted kan blive din for kun kr. 995.000

Send en besked via Kontakt til mig, hvis du er interesset i at købe den nok bedste grund i Ringsted.

Henvendelse for yderligere oplysninger kan også ske til Jan Vest Hansen
Mobil 40 91 31 77